Diverse stenciler, prov, arbetsfrågor, information med mera
KEMI
Instuderingsfrågor - org kemi skola/kemi/down/filtrerCola.pdf
Instuderingsfrågor - organisk kemi del II skola/kemi/down/instkolh.pdf
Kemiprov - Organisk kemi
Kol och kolhaltiga bränslen Estrar – vad är det
Kemiprov – kolhydrater Metalljoner färgar lågan
Laboration om kolväten
Orgke8v2 Prov Surt och basiskt år 7
Kemiprov år 7 ARBETSFRÅGOR för avsnittet Surt och Basiskt i kemi år 7
Kemiprov år 8 Svar till arbetsfrågor för avsnittet Surt och Basiskt för år 7 i kemi.
Kemiprov - Organisk kemi Organisk kemi
Kemiprov - Organisk kemi 2 Repetition – Organisk kemi
FYSIK
TEFY. Arbetsfrågor. Ellära år 7 Fysikfrågor
Materia och värme skola/fysik/down/elprov.pdf
FYSIKPROV - STRÅLNING/SYSTEM 90 skola/fysik/down/instusSolsyst.pdf
kärnfysik skola/fysik/down/ohmsl1.pdf
skola/fysik/down/strlng.pdf
BIOLOGI
Läxförhör i biologi 8 Repetitionsfrågor om biologi
Biologiprov 8 Blodtryck och andning
Örat, hjärnan och ögat Repetitionsfrågor om biologi
Biologiprov om matspjälkningen Genetik prov 9c
Repetitionsfrågor till skelettet Gift + gift = ogift
BIOLOGIPROV 7 bakterier Hjärta och lungor
Biologiprov år 7 Insekter. Arbetsfrågor.
Biologipåståenden Killar om tjejer
Klart att jag kan allt om hjärta och lungor, se bara: Matspjälkningen
Nervsystemet Repetitionsfrågor om biologi
Repetitionsfrågor om biologi Strålning 1
Repetitionsfrågor till skelettet Ytterligare ett antal instuderingsfrågor
Sammanställning av infektionssjukdomar Ögat
Övningsfrågor till sporväxter