Planering Matematik år 8 röd
Preliminär planering - kan ändras
Vecka   Uppgifter   Läxa        
                 
34   1007-1020            
    1030-1036            
    1046-1053   1        
35   1062-10670            
    1077-1084            
    1095-1103   2        
36   1114-1123            
    1130-1136            
    Taluppf s 40   3        
37   1140-1150            
    1151-1163            
    Diagnos   Rep        
38   Träna mera/Fördjupning            
    Reserv            
    Prov   4        
39   2009-20120            
    2033-2040            
    2051-2060   5        
40   2066-2075            
    2082-2089            
    2092-20972106-2115   6        
41   2127-2136            
    Taluppf s 85            
    2142-2150   7        
42   2151-2162            
    Diagnos            
    Träna mera/Fördjupning   Rep        
43   Reserv            
    Preserv            
    PROV   8        
45   3009-3014            
    3015-3023            
    3033-3041   9        
46   3042-3044            
    3050-3058            
    3066-3076   10        
47   3083-3092            
    3095-3101            
    3105-3110   11        
48   3114-3117            
    3118-3121            
    Taluppf. Sid 135   12        
49   3125-3135            
    3136-3140            
    3141-3147   13        
50   Diagnos            
    Träna mera/Fördjupning            
    Reserv   14        
51   Ev. prov