Multiplikation 2
Nr   Uppgifter Svar Kommentar Rätt svar
1   3,6 * 0,2 =     0,72
2   3,3 * 1 =     3,3
3   4,1 * 0,5 =     2,05
4   4,2 * 0,8 =     3,36
5   4 * 1,5 =     6
6   4,1 * 1,3 =     5,33
7   4 * 1,6 =     6,4
8   3,7 * 0,9 =     3,33
9   3,9 * 0,2 =     0,78
10   4,1 * 1,4 =     5,74
11   5,9 * 0,3 =     1,77
12   6,1 * 1 =     6,1
13   5,8 * 0,9 =     5,22
14   5,8 * 0,8 =     4,64
15   5,8 * 0,3 =     1,74
16   5,4 * 0,5 =     2,7
17   6,5 * 0,7 =     4,55
18   6,5 * 0,7 =     4,55
19   6,2 * 1,1 =     6,82
20   5,4 * 1 =     5,4
21   8,4 * 1,6 =     13,44
22   8,7 * 0,4 =     3,48
23   8,7 * 1,3 =     11,31
24   8,5 * 1 =     8,5
25   8,8 * 1 =     8,8
26   8,6 * 1,3 =     11,18
27   9,4 * 1,4 =     13,16
28   8,6 * 1,2 =     10,32
29   8,4 * 0,9 =     7,56
30   8,5 * 0,9 =     7,65