EKOLOGI

GAMMALT SKROT       

Ekologi - intro PPT Thomas N Diverse stenciler finner du här i fysik, kemi och biologi. Gamla prov och mkt annat som man kan ha nytta av att träna på. Kolla!
 
 
Näringskedja - näringsväv PPT
Energiförluster PPT

Elevuppgifter 9G 2009/010

Ekologi - havet PPT

Musicalen Annie
Annie - The Cast
Hard Knock Café

Ekologi - sjön PPT
Kolets kretslopp
Vattnets kretslopp - PPT

Planeringar
Matematik HT 2009 för 8H RÖD KURS
Matematik HT2009 för 9G RÖD KURS

Rymdfärd och kretslopp

Multiplikation 1
Multiplikation 2
Multiplikation 3

      Individuella kurser ett lyckat skolprojekt

Thomas Nordlöv Skolsida   Ansvarig utgivare: Thomas Nordlöv.   Webbmaster: Thomas Nordlöv
E-post: thomas@nordlov.dk  Adress: Citronvägen 7, 741 31 Knivsta Tfn:018-34 34 10 Mob: 073-789 04 30 Arb: 018-34 71 78