KRAFT och TRYCK

Planering för området Kraft och Tryck (Fysik Direkt och TeFy)

KOMPLETTERANDE MATERIAL
Ballong - kraft PDF
Dags för litet tryck PDF
Fysik-tryck-prov PDF
Hemprov-Fysik-Kraft PDF
Tryck-kunskapstest PDF

Tryck POWER POINT (.ppt)
Tryck POWER POINT (.odp)
PP-Tryck POWER POINT (.ppt)
PP-Tryck POWER POINT (.odp)

Tryck i vätska - video
https://www.youtube.com/watch?v=atbyh-pbW-A (14 min)
Tryck - video
https://www.youtube.com/watch?v=0u32xF7RTUg (5 min)
Tryck - video
https://www.youtube.com/watch?v=JUxMCnZRpLE
(5 min)
Tryck - video
https://www.youtube.com/watch?v=RlJL5P3JpXs (8 min)
Tryck i gaser - video
https://www.youtube.com/watch?v=KxeuaNAdZB0 (8 min)

Kraft - video
https://www.youtube.com/watch?v=G8VLb6urSGE (3 min)
Kraft
https://www.youtube.com/watch?v=cJyuXkPLIek
(12 min)
Kraft
https://www.youtube.com/watch?v=P5S0d5z0o0g
(5 min)

ENBART PLANERINGAR - Direktåtkomst

Planering för området Kraft och Tryck (Fysik Direkt och TeFy)

Planering för området Rörelse (Fysik Direkt och TeFy)

Planering för området Värme (FysikDirekt+TeFy)

Planering för området Ljud (FysikDirekt o TEFY)

Planering för området Ljus (Fysik Direkt+TeFy)

 

Planeringarna baserar sig på böckerna Fysik Direkt och Lpo 3. Kompletterande material är hämtade från lektion.se, eget mtrl och diverse filmer på nätet. Inom de närmaste veckorna kommer planeringar för områdena Ljus och Elektromagnetism.

RÖRELSE

Planering för området Rörelse (Fysik Direkt och TeFy)

KOMPLETTERANDE MATERIAL
Instuderingsfrågor PDF
Kunskapstest PDF

Mekanik POWER POINT (.odp) (Inte så bra.)

VIDEO
Krafter och rörelse
https://www.youtube.com/watch?v=oW1YWQZnrZ4 (14 min)
Gravitation - eventuellt
https://www.youtube.com/watch?v=DYsuo7ktyjM (5 min)
Friktion - eventuellt
https://www.youtube.com/watch?v=b5RevT5HWeQ (5 min)
Centripetalkraft - eventuellt
https://www.youtube.com/watch?v=gzmu91gsMUE (4 min)

LJUD

Planering för området Ljud (FysikDirekt o TEFY)

KOMPLETTERANDE MATERIAL
Vad är ljud? 3 min VIDEO (3 min)
Vad är ljud egentligen? 2 min VIDEO (2 min)
Akustikkryss PDF
Utomhuslab Ljudhastighet PDF
Hur man sparade ljud förr POWER POINT (.ppt)
Ljud och hörsel POWER POINT (.ppt)
Instudering - Örat och ljudet PDF
Akustik - Räkneuppgifter PDF
Ljudprov år 6 PDF
Hörseltest VIDEO (2,5 min)

Instuderingshäfte PDF
Prov år 8 - Ljud PDF

VÄRME

Planering för området Värme (FysikDirekt+TeFy)

KOMPLETTERANDE MATERIAL
Vad är värme 15 min VIDEO
Värmelära POWER POINT (.ppt)
Värmespridning 7,5 min VIDEO (7,5 min)
Värme och väder 12 min VIDEO (12 min)
Faser 6 min VIDEO (6 min)
Värmekryss PDF
Test - Värme PDF
Ett värmeprov PDF

LJUS

Planering för området Ljus (Fysik Direkt+TeFy)

KOMPLETTERANDE MATERIAL
Ljuskryss (PDF)
Facit Ljuskryss PDF)
LJUS_hafte_rep (PDF)
Optik_kunskapstest (PDF)
Optik_laxforhor_ng PDF)
Optikprov_ak_8Namn (PDF)
Optiska_synvillor1 (PDF)
Synvillor (PDF)
Prov_ljuset (PDF)
stralgangar (PDF)
stralgangar_ovning (PDF)

POWER POINT
Optik_efter_ogat (ODP)
Optisk_illusion (ODP)
Optik_cass (ODP) /Dålig/

VIDEO
Vad är ljus? (2 min)
Ljusets egenskaper o reflektion (11 min)
Ljusets brytning (8 min)
Konkava o konvexa linser (2 min)
Ögat (3 min)

ELEKTRICITET o MAGNETISM

Planering för området Elektricitet o Ellära, magnetism (TeFy)

KOMPLETTERANDE MATERIAL

Ellära Power Point
Ellära och magnetism Presentation Open Office
Energi och effekt Power Point
Kraftverk Power Point
Mekanik-Arbete-Energi Power Point

Elektromagnetism Korsord
Elmagnetism Korsord
Magnetismkryss Korsord PDF
Facit magnetismkryss PDF

Prov ElMagnetism PDF
Personskador El PDF
Magnetprov PDF
Magnetuppgifter PDF
Kunskapstest El
PDF
Kopplingsschema PDF
Instud frågor El PDF
Energiprov PDF

VIDEO
Åskas uppkomst 4,5 min
Monstermagnet 3 min
Starka magneter 5,5 min
Magnetfiske 18 min (Litet seg)
Elektromagnet - genomgång 4 min
Elektromagnet på skroten I 2 min
Elektromagnet på skroten II 33 min (Kan visas med litet hopp i prog)

ARTIKLAR (Illustrerad vetenskap)
Trådlös ström PDF
Solceller PDF
Elektrisk ström PDF