START ¦ STYRELSE ¦ BILDARKIV ¦ SPONSRING ¦ SKADA ¦ MEDLEM ¦ LÄNKAR ¦ HISTORIK ¦

GÄSTBOK

 

Styrelse »

Styrelsen ser nu 2019/20 ut så här:

Jan Wilsby, ordf
Jorrit Okkema , kassör
Gustaf Skogens, ledamot
Mike Tutsch, ledamot
Peter Ivarsson, ledamot

Årsmöte skall hållas februari/mars 2020. Kallande är ordförande.

Bokföringen för 2018 är klar och balans samt resultat kan erhållas av den medlem som så önskar i formatet PDF via mail.

 

 

Team Jackdaws © 1995 • E-post: thomas@soha.se PG 605 18 76 - 8