START ¦ STYRELSE ¦ BILDARKIV ¦ SPONSRING ¦ SKADA ¦ MEDLEM ¦ LÄNKAR ¦ HISTORIK ¦

GÄSTBOK

Försäkringsinformation - K64600 »  

Föreningen har sedan 1/9 2012 Folksams allmänna idrottslagförsäkring - K64600. Försäkringen gäller f.n. till och med 31/12 2014.

Försäkringens omfattning anges i försäkringsvillkoren.

Vid frågor om försäkringen ring 0771-960 960
Vid skada ring 0771-960 960
Telefax:08-772 87 35
e-post: folksam.sport@folksam.se

Du kan i vissa fall behöva intyg av någon av föreningens styrelseledamöter angående din skada. För närvarande är det Jan Wilsby, Thomas Nordlöv, Johan Avegård och Mike Tutsch som utgör styrelsen - säsongen 2013/14.

Uppgifter om vår förening kan även behöva lämnas. Föreningens fullständiga namn är...

Team Jackdaws Uppsala HC och vårt
organisationsnummer är 81 76 05 - 61777
Föreningen är inregistrerad i Uppsala kommun och län, som en allmännyttig, idéell idrottsförening med öppen intagning

Officiell adress: Team Jackdaws c/o Thomas Nordlöv
Stenforsbacka 102 - Hedbron, 744 97 Järlåsa

Vad menas med olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Psykiska besvär betraktas inte som som kroppsskada. Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring en kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid
- total hälseneruptur (helt avsliten hälsena)
- ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband)
- fraktur (dock inte stressfraktur)
- solsting, värmeslag och förfrysning.


 

Team Jackdaws © 1995 • E-post: thomas@soha.se PG 605 18 76 - 8