START ¦ STYRELSE ¦ BILDARKIV ¦ SPONSRING ¦ SKADA ¦ MEDLEM ¦ LÄNKAR ¦ HISTORIK ¦

GÄSTBOK

Medlemssida »  

Föreningen har säsongen 2012/13 lämnat ishockeyförbundet. Orsakerna till detta är de avgifter som SIF belastar veteran- och rekreationslag med utan att dessa får något tillbaka. Avgifterna till SIF är följande:

Lagmedlemsavgift 3500 kr/år, spelaravgift 50 kr/år, sanktionsavgift för utlandsspel 1000 kr/gång, spelarövergångsavgifter om 500 kr/övergång samt relativt dyr försäkring. Försäkringen är i nuläget i och för sig bara 500 kr dyrare per år, men har höga självrisker så att i stort sett alla normala skador ger ingen ersättning alls. SIF erhåller även ett statligt bidrag kanaliserat via Riksidrottsförbundet om cirka 300 kr per spelare.
Totalt skulle SIF med nuvarande medlemsantal i vår förening få in omkring 15000 kr om vi var med i SIF. Vi tjänar mellan 7000 och 8200 kr per år på att ej vara med.

Vi har Folksams allmänna lagidrottsförsäkring där det inte finns något självrisksystem som i SIF:s försäkring via bolaget Svedea (Tyskt moderbolag enl uppg).

När veteranishockeyförbundet - SOHA - hade överläggningar med SIF 2010/11 togs bl a försäkringsfrågan upp och SIF sänkte sin veteran/rekreationslagförsäkring från 3950 kr till 2000 kr*, men vägrade att släppa till några pengar från lagmedlemsavgifterna, spelaravgifterna eller det statliga bidraget till veteran/rekreationsishockeyn. Folksams allm idrottsförsäkring à 1500 kr/lag och år diskuterades och en konsekvens av att lag kunde ta denna försäkring och lämna SIF - men motståndet var obönhörligt från SIF trots att SOHA framförde att det var "en vinn-vinn-situation", då SOHA ansåg sig kunna få in fler lag och licenser vid en uppgörelse där man fick del av de pengar som de egna grupperna genererade via s.k. licenspengar från Statens idrottsstöd till resp specialförbund via RF.

SIF hade sedan tillsammans med Folksam ett möte i oktober 2011 där Folksams allm lagifrottsförsäkring stängdes för alla lag som utövade ishockey, men var öppen för alla andra idrotter. Det här resulterade i en animerad diskussion med såväl SIF som Folksam och till slut anmälde undertecknad SIF till Konkurrensverket för att utnyttja sin monopola ställning på marknaden (2012 i juni.) . SIF vek ned sig i sitt svar till KKV (31/8-12) och förklarade att kravet på deras försäkring (då en Folksam försäkring för hockey) endast gällde lag som deltog i av SIF arrangerat seriespel och SIF hade aldrig medverkat till att stänga någon försäkring. SIF har aldrig arrangerat något seriespel eller någon turnering för veteran/rekreationslag och kommer knappast börja göra det. Folksam blev troligen förda bakom ljuset av SIF. Samma dag som beslut i ärendet och SIF:s svar kom in till KKV - och då i min hand meddelade jag Folksam det hela - och fick som svar att Folksam skulle "öppna den försäkring som aldrig varit stängd enligt SIF". Flera lag hade under året försökt ta Folksams allm idrottsförsäkring, men nekats av såväl Folksam som SIF.

Det har även förekommit olika påtryckningar för att lag skall vara med i SIF. Licensierade domare som dömt matcher där lag ej varit med i SIF har fråntagits sin domarlicens. Föreningar som ej har varit med i SIF har även fått påtryckningar att de ej skall få istider i kommunernas hallar trots kommunalstadgan tydligt anger att alla allmännyttiga, idéella och öppna föreningar som är registrerade i resp kommun kan boka tider för kommunens idrottsanläggningar.

I nuläget när SIF gjort en brakförlust med ishockey-VM 2012 och 2013 om minst 25 mkr - till skillnad från medarrangören Finland som gjorde en vinst på omkring 100 mkr, så lär man i SIF fortsätta på den inslagna vägen och i mitt tycke ett inskränkt agerande. Man ser inte möjligheterna till ökade intäkter om man agerar tillsammans med veteran/rekreationsverksamheten. Totalt drar SIF in över 2 mkr enbart från veteran- och rekreationshockeyn - diverse avgifter enl ovan och s.k. licenspengar från staten. Tillbaka till de här grupperna kommer ett administrativt stöd till veteranishockey-förbundet - SOHA** -på 30 tkr - cirka 1%.

Ytterligare en viktig faktor för SIF borde vara att 70-80% av alla idéellt arbetande ledare och funktionärer inom hockeyn finns med inom veteran/rekreationsleden. En hitintills sovande grupp, men som i ökad grad blir medveten om hur styvmoderligt behandlad man blir av SIF. Veteran/rekreationsverksamheten har i många år varit en stadig mjölkko som inte bekymrat sig utan glatt släppt till. Nu har dock fler och fler blivit informerade om läget.

Idrottsrörelsen är dock en konservativ och trögt reagerande massa där den stora majoriteten bara vill lira och ha kul, så det lär ta tid - men stenen är nu i rullning och förhoppningsvis kommer dess slutmål att vara av godo för svensk hockey. Åtminstone är det en from önskan från den som varit med och satt den i rullning. Huvudaktörer för det här har varit Roger Norin - Timrå och SOHA - samt undertecknad för Jackdaws och SOHA.

Thomas Nordlöv

*) Orsaken till att SIF sänkte försäkringskostanden för veteranlag från 3950 kr till 2000 kr var att SOHA vid förhandlingar med SIF (Christer Englund och Mikael Lundström) tog upp att skadeersättningen totalt till veteranspelare var väsentligt mkt mindre än övriga grupper plus - och mest övertygande - att det fanna en försäkring hos Folksam - K64600 - som bara kostade 1500 kr och motsvarade SIF:s hockeyförsäkring. K64600 omfattade även utomlandsspel upp till 45 dgr. SIF krävde för utlandsspel en sanktionsavgift om 1000 kr för att lagen skulle vara försäkrade utomlands och omfattade även en hel del byråkrati hos SIF - men även med resp. lands organisation.

 

**) SOHA har av SIF begärt att få 10-15% av de till SIF från veteran- rekreationshockeyn genererade pengarna. Tanken med det bidraget har i grova drag varit från SOHA:s sida att...

° försäkra alla medlemslag centralt utan kostnad för föreningarna

° stötta seriespel för veteran- och rekreationslag arrangera SM för veteraner och rekreationslag, m.m.

° stötta vissa större turneringar t.ex. med utländska deltagarlag

° driva SOHA:s verksamhet såväl nationellt som internationellt

 

Team Jackdaws © 1995 • E-post: thomas@soha.se PG 605 18 76 - 8