Atomfysik

Sidan innehåller olika material för kursen Atom- och kärnfysik.

En total kurs i Atom- och kärnfysik finner du på den här länken: Atom- och kärnfysik (Thomas Nordlöv)
Den här kursen är meromfattande än lärobokens och innehåller flera överkursmoment, tester och frågesport.
Vissa animeringar fungerar ej om du inte har Javastöd i din webbrowser.

Uppgifter, instudering, träningsmtrl, m.m.

Ett prov från annan skola. (Patrick Afsén)
Ett mer omfattande prov från en annan skola. (Patrick Afsén)

Isotoper (Illustrerad Vetenskap) **** Frågor till Isotoper

Kol-14 (Illustrerad Vetenskap)

Niels Bohr - dansk atomfysiker (Illustrerad Vetenskap) **** Frågor till Bohrartikeln.

Radioaktivitet (Illustrerad Vetenskap)

Strålning (Illustrerad Vetenskap)

Kedjereaktion_uranklyvning (Thomas N)

Kärnkraftverk (Thomas N)

VIDEO

Kärnkraft och kolkraft (Vattenfall)

Forsmark (Vattenfall) (Litet seg)

Vattenkraft (Vattenfall)

Kraftverk (Studi.se) (Undervisningsprogram)

Tsar Bomb (Vätebomb - Russia)